Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  Rekrutacja 2019/2020
Rekrutacja 2019/2020

 UWAGA RODZICE!!!

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja  do przedszkola będzie prowadzona
w formie elektronicznej

od 11 marca 2019 od godz. 8.00 do 29 marca 2019 do godz. 15.00

Rodzice dzieci, które aktualnie uczeszczają do przedszkola składają 

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 15.

Deklaracje będzie można otrzymać w przedszlolu od  4 marca 2019 r.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora.

    Adres strony dla zainteresowanych Rodziców:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola


Uchwały i zarządzenia w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych do pobrania: 

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/akt-przedszkola.pdf

 

UCHWAŁA NR LXVIII/603/17RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/akt-szkoly.pdf

 

Zarządzenie Nr 34/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/zarzadzenie-kryteria.pdf

 

Zarządzenie Nr 35/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli 
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2019/2020

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/zarzadzenie-terminy.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola w roku szkolnym 2019/2020

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/zalaczniki-terminy-przedszkola-i-szkoly-2019-2020.pdf

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-08