Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  Rekrutacja 2018/2019
Rekrutacja 2018/2019

 UWAGA RODZICE!!!

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja  do przedszkola będzie prowadzona
w formie elektronicznej
w terminie od 5. marca do 21. marca.

Adres strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola


 

Poniżej umieszczamy dla Państwa link zawierający potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2018/2019:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/potwierdzeniewoli2018sw.pdf

 

 


 

Uchwały i zarządzenia w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych do pobrania: 

UCHWAŁA NR LXVIII/603/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/akt-1.pdf

 

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/akt-2.pdf

 

Zarządzenie Nr 33 /18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/att00016.pdf

 

Zarządzenie Nr 34/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2018/2019

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/att00013.pdf

 

Zarządzenie Nr 35/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/att00019.pdf


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-06