Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  Promocja Zdrowia
Promocja Zdrowia

W naszym przedszkolu podjęliśmy starania o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

 

W zakładce tej, znajdą Państwo informacje o koncepcji i standardach przedszkola promującego zdrowie oraz naszych działaniach podejmowanych w celu uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, które będą dodawne sukcesywnie.

 

Przedszkolaki podczas Wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Piosenki Promującej Zdrowie pt. "Zdrowy Przedszkolak".

 

Na wiek przedszkolny przypada kształtowanie się podstawowych zachowań zdrowotnych, a wszelkie nieprawidłowości mogą być trudne do zmiany w dalszych latach życia. Nauczyciele i pracownicy przedszkola mają codzienny kontakt z rodzicami lub opiekunami dzieci, co stwarza ogromne możliwości współpracy w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych oraz tych dotyczących dbałości o zdrowie. Przedszkole odgrywa więc bardzo ważną rolę – taka szansa nie powtarza się już na kolejnych etapach edukacyjnych.

Co oznacza stwierdzenie "przedszkole promujące zdrowie"? 

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),

• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach Przedszkola Promującego Zdrowie. 

Standardy przedszkola promującego zdrowie

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/

 


W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowaliśmy następujące działania, które wpływają na propagowanie prozdrowotnego stylu życia w ujęciu holistycznym (więcej informacji o tych działaniach znajdą Państwo pod załączonymi linkami): 


Poznajemy zawody swoich Rodziców - grupa "Biedronki"

Poznanie zawodu pielęgniarki w kontekście dbałości o zdrowie.

 Link do wydarzenia: http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=281


Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Poznanie procedur zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowanie czynności ratowniczych w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań.

Link do wydarzenia: http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=257

 


VIII Edycja Konkursu Plastycznego pt. "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę"

Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody. Rozwój sfery społeczno - emocjonalnej. 

Link do wydarzenia:  http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=278


Gala Wolontariatu 2017 

Uwrażliwianie na potrzeby innych.  Rozwój sfery społeczno - emocjonalnej. 

Link do wydarzenia: http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=275


Konkurs plastyczny pt. "Zróbmy choinkę... inaczej"

Pogłębianie wiedzy na temat symboli Świąt Bożego Narodzenia oraz integracja dzieci. Rozwój zdrowia społeczno - duchowego. 

Link do wydarzenia:  http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=273


Zabawy w ogrodzie - grupa "Pszczoły"

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Wpływanie na rozwój zdrowia w płaszczyźnie fizycznej i społecznej.

Link do wydarzenia:  http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=226


Przygotowanie szaszłyków owocowych - grupa "Krasnale"

Samodzielne przygotowanie przez dzieci zdrowych i kolorowych szaszłyków owocowych. 

Link do wydarzenia: http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=222


Wizyta pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli

 Dbałość o zdrowie w kontekście sfery emocjonalej i społeczno - moralnej. Słuchanie bajek o tematyce prozdrowotnej. 

Link do wydarzenia: http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=220


Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

Wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych. Zwiększanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w kontekście rozwoju zdrowia społeczno - emocjonalnego i psychicznego. 

Link do wydarzenia: http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=223


Spotkanie z Pielęgniarką

Poznanie zawodu pielęgniarki w kontekście dbałości o zdrowie.

Link do wydarzenia: http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=236


Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt. "Zdrowy Przedszkolak"

 Promocja zdrowia wśród dzieci: wdrażanie do dostrzegania korzyści z prowadzenia zdrowego stylu życia.

Link do wydarzenia: http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=238


 

I Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt. "Zdrowy Przedszkolak"

 Promocja zdrowia wśród społeczności lokalnej: wdrażanie do dostrzegania korzyści z prowadzenia zdrowego stylu życia.

 Link do wydarzenia: http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=240


"Cała Polska czyta dzieciom" - grupa "Krasnale"

Rozwijanie zdrowia emocjonalno - społecznego. Kontakt z książką już na tym etapie ma bardzo duże znaczenie w rozwiajaniu odporności emocjonalnej, kontaktów społecznych, wpływa na relaksację i odprężenie. 

Link do wydarzenia: http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=242


 

Wycieczka do Biblioteki Dziecięcej w Stalowej Woli - grupa "Plastusie" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=254

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dzieckahttp://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=250

Wycieczka do Biblioteki Dziecięcej w Stalowej Woli - grupy: "Misie" i "Biedronki" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=252

Wykonanie "koreczków owocowych" - grupa "Biedronki" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=247


Ostatnia aktualizacja: 2019-01-15