Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  Promocja Zdrowia
Promocja Zdrowia

W naszym przedszkolu podjęliśmy starania o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

 

W zakładce tej, znajdą Państwo informacje o koncepcji i standardach przedszkola promującego zdrowie oraz naszych działaniach podejmowanych w celu uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, które będą dodawne sukcesywnie.

 

Przedszkolaki podczas Wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Piosenki Promującej Zdrowie pt. "Zdrowy Przedszkolak".

 

Na wiek przedszkolny przypada kształtowanie się podstawowych zachowań zdrowotnych, a wszelkie nieprawidłowości mogą być trudne do zmiany w dalszych latach życia. Nauczyciele i pracownicy przedszkola mają codzienny kontakt z rodzicami lub opiekunami dzieci, co stwarza ogromne możliwości współpracy w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych oraz tych dotyczących dbałości o zdrowie. Przedszkole odgrywa więc bardzo ważną rolę – taka szansa nie powtarza się już na kolejnych etapach edukacyjnych.

Co oznacza stwierdzenie "przedszkole promujące zdrowie"? 

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),

• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach Przedszkola Promującego Zdrowie. 

Standardy przedszkola promującego zdrowie

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/

 


W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowaliśmy następujące działania, które wpływają na propagowanie prozdrowotnego stylu życia w ujęciu holistycznym (więcej informacji o tych działaniach znajdą Państwo pod załączonymi linkami): 

 

Poznajemy zawody swoich Rodziców - grupa "Biedronki"   - http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=281

Pierwsza Pomoc Przedmedycznahttp://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=257

VIII Edycja Konkursu Plastycznego pt. "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=278

Gala Wolontariatu 2017http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=275

Konkurs plastyczny pt. "Zróbmy choinkę... inaczej" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=273

Zabawy w ogrodzie - grupa "Pszczoły" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=226

Przygotowanie szaszłyków owocowych - grupa "Krasnale" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=222

Wizyta pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Wolihttp://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=220

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=223

Spotkanie z Pielęgniarką http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=236

Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt. "Zdrowy Przedszkolak" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=238

I Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt. "Zdrowy Przedszkolak"http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=240

"Cała Polska czyta dzieciom" - grupa "Krasnale" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=242

Wycieczka do Biblioteki Dziecięcej w Stalowej Woli - grupa "Plastusie" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=254

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dzieckahttp://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=250

Wycieczka do Biblioteki Dziecięcej w Stalowej Woli - grupy: "Misie" i "Biedronki" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=252

Wykonanie "koreczków owocowych" - grupa "Biedronki" http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=247


Ostatnia aktualizacja: 2018-05-06