Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie "Przyjazne Przedszkole" w Stalowej Woli

 


Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole” w dniu 28.05.2019 r. zorganizowało wycieczkę dla dzieci z gr. III „Biedronki” i gr. IV „Plastusie” do Parku Miniatur i Parku Rozrywki Sabat Krajno. Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole” pozyskało dofinansowanie ze środków finansowych Gminy Stalowa Wola w ramach projektu Małego Granta  na zadanie pt. „Organizacja wycieczki do Parku Miniatur i Parku Rozrywki Sabat Krajno”. Stowarzyszenie, organizując taką wycieczkę, zintegrowało środowisko społeczne, mając wpływ na wychowanie  i edukację dzieci. Wycieczka była niezapomnianą podróżą „dookoła świata”. Dzięki takiej aktywności przedszkolaki w bezpośredni sposób poznały świat  wszystkimi zmysłami, uwrażliwiły się na piękno otaczającego świata, zmieniającego się   w związku z uwarunkowaniami natury i działalnością człowieka, a emocje im towarzyszące wzbogaciły świat doznań dziecięcych, czyniąc je bardziej różnorodnymi. Na stronie internetowej ogólnopolskiego czasopisma „Bliżej Przedszkola” ukazał się artykuł o wyprawie przedszkolaków  w malowniczą krainę znajdującą się  w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, u stóp Łysicy, najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich: https://blizejprzedszkola.pl/wpis-15648,wycieczka-przedszkolakow-z-przedszkola-nr-15-w-stalowej-woli-do-sabat-krajno 

W ramach tego projektu Gmina Stalowa Wola dofinansowała również Piknik rodzinny, który odbył się w ogrodzie przedszkola w dniu 14 czerwca. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Galeria.                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drodzy Rodzice!

 

         Informujemy, że z dniem 27.09.2017r. grupa założycielska składająca się z pracowników i rodziców Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli założyła Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole”.

         Przez najbliższe dwa lata będziemy działać na rzecz pożytku publicznego, aby zyskać zaufanie i stać się Organizacją Pożytku Publicznego, która będzie mogła pozyskiwać środki na działalność statutową z 1%  podatku dochodowego.

 

         Obecnie naszą działalność można wspierać dowolnymi wpłatami, (darowiznami) na  konto:

      Nadsański Bank Spółdzielczy 47943000060048711720000001

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli.

2. Organizowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej. Animowanie nowatorstwa pedagogicznego.

3. Podnoszenie poziomu świadczonych usług w przedszkolu.

4. Popieranie i inicjowanie wszelkich form unowocześniania metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a także doposażanie sal zajęć oraz ogrodu przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki, meble i sprzęt.

5. Dążenie do rozwijania inteligencji wielorakich, twórczych, indywidualnych osobowości dzieci, a także ochrona praw dzieci.

6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i poza jego granicami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

7. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Prosimy o wspieranie naszych działań  poprzez zapisywanie się do Stowarzyszenia – deklarację członkowską można pobrać pod linkiem: http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/stowarzyszenie.docx

 

 

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE
OD 01. 01. 2019R. DO 31. 12. 2019R.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/plan-2019r.odt

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazne Przedszkole:

 

Bożena Dąbrowska   Prezes Zarządu
Maria Kupiec Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Fedak Sekretarz Zarządu
Beata Sabat Skarbnik Zarządu 

 

Komisja rewizyjna:

 

Iwona Kozioł Przewodniczący Komisji
Kinga Rojek - Paleń Członek Komisji
Dorota Pietrzak Członek Komisji

 

 

Dokumenty: 

Statut Stowarzyszenia "Przyjazne Przedszkole":

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/statut-stowarzyszenie-przyjazne-przedszkole-1.odt

 

 

Wśród zadań realizowanych przez Stowarzyszenie "Przyjazne Przedszkole" możemy wymienić m.in.:

  • Wspieranie merytoryczne i organizacyjne uroczystości przedszkolnych, konkursów, przeglądów i akcji, jak np.:

- Pasowanie na Przedszkolaka

http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=385

http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=384

- II Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt:" Zdrowy Przedszkolak" 

http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=382&pokaz_strone=2

- Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

http://przedszkole15sw.eprzedszkola.pl/?m=galeria&id=386

  • Działania doradcze w doposażaniu przedszkola, np. zakup literatury do Biblioteki przedszkolnej, pomocy dydaktycznych np. wsparcie w zakupie robotów do programowania - ozobotów
                                                                                Drodzy Rodzice!
  • W numerze 11 "Tygodnika Sztafeta" z dnia 14 marca 2019r. ukazał się artykuł na temat działań Stowarzyszenia "Przyjazne Przedszkole" w zakupie robotów Ozobot wspierających naukę wczesnego programowania w naszym przedszkolu. Zapraszamy do zapoznania się.

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-07-02