Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie "Przyjazne Przedszkole" w Stalowej Woli

 

 

Drodzy Rodzice!

 

         Informujemy, że z dniem 27.09.2017r. grupa założycielska składająca się z pracowników i rodziców Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli założyła Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole”.

         Przez najbliższe dwa lata będziemy działać na rzecz pożytku publicznego, aby zyskać zaufanie i stać się Organizacją Pożytku Publicznego, która będzie mogła pozyskiwać środki na działalność statutową z 1%  podatku dochodowego.

 

         Obecnie naszą działalność można wspierać dowolnymi wpłatami, (darowiznami) na  konto:

      Nadsański Bank Spółdzielczy 47943000060048711720000001

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli.

2. Organizowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej. Animowanie nowatorstwa pedagogicznego.

3. Podnoszenie poziomu świadczonych usług w przedszkolu.

4. Popieranie i inicjowanie wszelkich form unowocześniania metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a także doposażanie sal zajęć oraz ogrodu przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki, meble i sprzęt.

5. Dążenie do rozwijania inteligencji wielorakich, twórczych, indywidualnych osobowości dzieci, a także ochrona praw dzieci.

6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i poza jego granicami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

7. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Prosimy o wspieranie naszych działań  poprzez zapisywanie się do Stowarzyszenia – deklarację członkowską można pobrać pod linkiem: http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/stowarzyszenie.docx

 

 

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE

OD 27. 09. 2017R. DO 31. 12. 2017r. :

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/plan-dzialania.pdf

OD 01.01.2018r. - 31.12.2018r.: 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/plan-dzialania-0101-2018r-3112-2018r.odt

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazne Przedszkole:

 

Bożena Dąbrowska   Prezes Zarządu
Maria Kupiec Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Fedak Sekretarz Zarządu
Beata Sabat Skarbnik Zarządu 

 

Komisja rewizyjna:

 

Iwona Kozioł Przewodniczący Komisji
Kinga Rojek - Paleń Członek Komisji
Dorota Pietrzak Członek Komisji

 

 

Dokumenty: 

Statut Stowarzyszenia "Przyjazne Przedszkole":

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/statut-stowarzyszenie-przyjazne-przedszkole-1.odt


Ostatnia aktualizacja: 2018-05-07