Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne

 

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola” realizowanym przez Gminę Stalowa Wola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

 

TYTUŁ PROJEKTU

„Przedszkole na dobry start–Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”

 

OKRES REALIZACJI

01.08.2016 - 31.08.2017

 

FINANSE

Koszt całkowity projektu wyniesie 599 850,45 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 509 872,88 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa 29 977,57 zł, a finansowy wkład własny Gminy Stalowa Wola wyniesie 60 000 zł.

 

CEL PROJEKTU

Zwiększenie w okresie od 01.08.2016 do 31.08.2017 dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola poprzez zwiększenie o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty 13 przedszkoli o dodatkowe, bezpłatne, grupowe zajęcia logopedyczne rozwijające mowę dla co najmniej 208 dzieci z deficytami rozwoju i niepełnosprawnych.

 

GŁÓWNE REZULTATY

 • Liczba dzieci w wieku 3-4 lat objętych edukacją w nowych grupach przedszkolnych w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18 - 50 os.
 • Odsetek uczestników dodatkowych, grupowych zajęć logopedycznych w przedszkolach podległych gminie, u których zaobserwowano poprawę rozwoju mowy - 80%.
 • Odsetek rodziców/opiekunów: zadowolonych z udziału dziecka w projekcie - 90%, wskazujących na poprawę rozwoju mowy dziecka - 80% i wzrost świadomości dziecka na temat równości szans K i M - 70% dzięki udziałowi w projekcie.
 • Utworzone w projekcie miejsca wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18 w Stalowej Woli zostaną utrzymane przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia projektu.

 

GRUPY DOCELOWE

 • 13 przedszkoli podległych Gminie Stalowa Wola.
 • 50 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Stalowa Wola, które będą tworzyć grupy przedszkolne dofinansowane z projektu - wybranych spośród dzieci przyjętych do Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 (po 25 dzieci na każde przedszkole).
 • min 208 dzieci w wieku 3-6 lat z Gminy Stalowa Wola, które posiadają zdiagnozowane deficyty rozwoju mowy (orzeczenie/opinia poradni, diagnoza specjalisty, zaświadczenie od lekarza itp.) i wezmą udział w zajęciach logopedycznych - wybranych do projektu spośród dzieci uczęszczających do 13 przedszkoli podległych Gminie Stalowa Wola.

 

GŁÓWNE ZADANIA

 • Stworzenie warunków (adaptacja pomieszczeń/doposażenie) i dofinansowanie przez 11 miesięcy funkcjonowania 2 nowych grup przedszkolnych, każda dla 25 dzieci w wieku 3-4 lat z Przedszkola nr 15 i nr 18, podległych Gminie St. Wola.
 • Realizacja 1664 godzin bezpłatnych, dodatkowych, grupowych zajęć logopedycznych dla co najmniej 208 dzieci w wieku 3-6 lat z deficytami rozwoju mowy, uczęszczających do 13 Przedszkoli podległych Gminie St. Wola.

 

ZAPEWNIAMY:

 • Lepsze przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 • Profilaktykę i terapię zaburzeń, nieprawidłowości rozwoju mowy dziecka.

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

 • w terminie od 24 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. prowadzona była rekrutacja do grup przedszkolnych w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18 - REKRUTACA ZAKOŃCZONA
 • W terminie od 12 do 23 września 2016 r. prowadzona jest rekrutacja na zajęcia logopedyczne. Informacje o rekrutacji można uzyskać u Dyrektorów 13 przedszkoli publicznych, podległych Gminie Stalowa Wola. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje odnośnie zasad rekrutacji na zajęcia logopedyczne i wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

 

Regulamin rekrutacji – http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/regulamin-rekrutacji(1).pdf

 

Dokumenty rekrutacyjne na zajęcia logopedyczne – http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/karta-uczestnika-zaj-logo-91.pdf

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Urząd Miasta Stalowa Wola

ul. Wolności 9, pok. nr 34

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 643 35 82

asiwek@stalowawola.pl

aciba@stalowawola.pl

Osoby do kontaktu: Arleta Siwek, Anna Ciba, Anna Żurawska

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Ostatnia aktualizacja: 2016-09-09