Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  Rekrutacja 2016/2017
Rekrutacja 2016/2017
 
 
 
REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 15 NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
 
 
Ogłoszenie o DODATKOWEJ REKRUTACJI dzieci do projektu pt.:
„Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”:
 
Ogłoszenie o rekrutacji:   http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/ogloszenie-o-rekrut-91-1.docx
Regulamin rekrutacji:    http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/regulamin-rekrutacji-18102016.docx
Karta uczestnika:   http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/karta-uczestnika-91-w-p15.docx
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:   http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/zg-na-przetwarzanie-danych-os.docx
Zgoda na udział w projekcie:   http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/zgoda-na-udzial-w-projekcie.docx
 
 
REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 15 W STALOWEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017
 
Na podstawie: Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2014 r., poz 7 z późniejszymi zmianami )oraz Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań Komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.z 2015r.,poz.1942)
 
Rekrutacja dzieci już uczęszczających do przedszkola dokonuje się na podstawie wypełnienia deklaracji o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego, które wydawane będą od dnia 23.02 do 29.02.2016r.
 
Wzrór deklaracji mogą również Państwo pobrać poniżej. Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć w przedszkolu u dyrektora przedszkola. 
 
 
Rekrutacja do przedszkola dla dzieci, które będą zapisywane po raz pierwszy rozpocznie się od 1 marca 2016 r. i potrwa do 31 marca 2016 r.  Wzór wniosku i załączników można otrzymać u dyrektora przedszkola lub pobrać ze strony przedszkola.
 
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniami) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie tj. do 31 marca 2016 r.
 
Wniosek:
Załącznik nr 1:
 
Załącznik nr 2:
 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na rok szkolny 2016/2017:
 
 
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA STALOWA WOLA 
 
Zarządzenie Nr 19/16
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola:
 
images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/att00172.pdf
 
 
Zarządzenie Nr 20/16
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:
 
images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/att00166.pdf
 
 
Zarządzenie Nr 21/16
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriów liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów:
 
images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/att00168.pdf   
 
 
Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola w roku szkolnym 2016/2017:
 
images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/att00174.pdf
 
 
UCHWAŁA NR V/43/15
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów:
 
images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/2-przeszkola-akt.pdf
 
 
UCHWAŁA NR XX/253/15
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów:
 
images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole15sw/att00170.pdf
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-02-08