Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  Wizja i misja
Wizja i misja
 
 
"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, i jak się w życiu odnaleźć."
 
 
Robert Fulghum
  
 
 
WIZJA PRZEDSZKOLA NR 15 
 
 • Największym dobrem jest dobro dzieci, dlatego w naszym przedszkolu przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Każde dziecko ma szansę rozwoju na miarę jego możliwości zgodnie z myślą M. Montessorii "pomóż mi zrobić to samemu."
 • W każdym dziecku rozbudzamy ciekawość świata i ludzi.
 • Chcemy wychować dzieci z bogatą wyobraźnią twórczą, dlatego  preferujemy edukację poprzez metody aktywizujące, które dodatnio wpływają na potrzeby dzieci.
 • Naszym marzeniem jest, aby dzieci umiały ekspresyjnie wyrażać myśli i uczucia w języku sztuki. Chcemy wspólnie z rodzicami wspierać i rozwijać postawy twórcze dzieci.
 • Pragniemy wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dzieci. 
 
MISJA PRZEDSZKOLA NR 15
 
          Cele: 
 • Ukształtowanie i realizowanie u dzieci zdolności aktorskich, plastycznych, muzycznych, tanecznych, zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami.
 • Wspieranie, kierowanie i aktywizowanie samodzielnych działań dzieci w połączeniu z ich twórczą aktywnością.
 • Ksztaltowanie u dzieci prawidłowego i harmonijanego rozwoju psychicznego, emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego w interakcji ze środowiskiem.
 • Troszczenie się o zdrowie naszych dzieci poprzez aktywność twórczą w myśl zasady: "Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi."
 • Przestrzeganie "Konwencji Praw Dziecka" w pracy z dziećmi przedszkolnymi. 
 

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-15