Kontakt
Przedszkole nr 15
Strona głowna  /  Przedszkole Talentów
Przedszkole Talentów
 
 
 
Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2015/2016 wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Przedszkoli organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego
  
 "PRZEDSZKOLE TALENTÓW"
 
Konkurs trwał od 21 września 2015r. do 21 marca 2016r. 
 
Celem konkursu było:
                                                                    - rozwiajnie potencjału dzieci,
                                                                    - rozwijanie zainteresowań dzieci,
                                                                    - rozwijanie talentów dzieci. 
 
 
Przedszkole powinno uczyć kreatywności najmłodszych, poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukwianie różnorodnych rozwiązań.
 
Przystępując do konkursu Przedszkole musi wykonać 10 zadań. Ich zrealizowanie pozwoli naszej placówce otrzymać tytuł "Przedszkole talentów". 
 
Poniżej zamieszamy relacje z wykonywania poszczególnych zadań. 
 
Zadanie 1. Przeprowadzenie dnia talentu w przedszkolu, podczas którego dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne.
 
W dniu 09.02.2016r. nasza placówka zorganizowała Międzyprzedszkolny Konkurs "Mam Talent", podczas którego dzieci zaprezentowały swoje talenty: muzyczne, taneczne, plastyczne, recytatorskie. Zawitali więc do nas wyjątkowi goście - dzieci wraz ze swoimi nauczycielkami z Przedszkola nr 1 w Nisku, Przedszkola nr 3 w Stalowej Woli oraz Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli.
Dzieci zaprezentowały przed społecznością przedszkolną, rodzicami i zaproszonymi gośćmi wcześniej przygotowane wraz ze swoimi nauczycielkami piosenki, tańce, wiersze oraz prace plastyczne.
Celem konkursu była:
- popularyzacja działań artystycznych w przedszkolu;
- rozwijanie kreatywności dzieci;
- rozwijanie zainteresowań;
- umożliwienie prezentacji swoich pasji;
- odkrywanie dziecięcych talentów;
Przedszkole to prawdziwy czas i początek kreowania dziecięcych talentów. To pierwszy bardzo ważny etap edukacji dzieci, który rozbudza zainteresowania i kształtuje osobowość artystyczną przedszkolaków.
 
Poniżej krótka fotorelacja. Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajdą Państwo w folderze "Galeria"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 2. "Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych" - zorganizowanie gier i zabaw kształtujących umiejętność dodawania i odejmowania u dzieci. 
 
W dniu 07.01.2016r. odbyły się "Mistrzostwa w grach edukacyjnych". Dzieci wzięły udział w grach i zabawach kształtujących umiejętności:
- operowania określeniami: na, pod, nad, obok, pomiędzy, za, przed, po prawej, po lewej, duże, małe;
- przeliczania w zakresie 10 na konkretach;
- rozpoznawania różnic na obrazkach;
- klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość i kolor;
- współpracy w grupie;
- radzenia sobie z porażką.
Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na drużyny, poprzez rozdanie kolorowych szarf i nadanie nazw zespołom. Każda z nich miała wykonać 5 zadań, w trakcie których dzieci zdobywały wyżej wymienione umiejętności. Starszaki doskonale poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami prezentując dużą wiedzę z zakresu matematyki.
Na zakończenie, w nagrodę za odwagę i podjęty wysiłek każde dziecko otrzymało dyplom.
 
 Poniżej krótka fotorelacja. Więcej zdjęć w folderze "Galeria".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 3. Przeprowadzenia przedszkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem "Brzechwa i Tuwim dzieciom".
 
Dnia 26.11.2015r. w naszym przedszkolu odbył się międzyprzedszkolny konkurs recytatorski pod hasłem "Brzechwa i Tuwim dzieciom". Konkurs miał formę prezentacji dowolnie wybranego wiersza z twórczości J. Brzechwy lub J. Tuwima przez dzieci 3,4,5 - letnie.
Celem konkursu było:
- popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima,
- zainteresowanie dzieci ich poezją,
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
- rozwijanie zdolności recytatorskich, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze,
- promowanie żywego słowa wśród dzieci,
- wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci,
- odkrywanie i rozwijanie młodych talentów.
 
Poniżej krótka fotorelacja. Więcej zdjęć w folderze "Galeria".
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Zadanie 4. Zorganizowanie wycieczki po okolicy pn.: "Poznaję swoje otoczenie", która ma na celu wyuczenie nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach. 
 
  •  Dnia 20.10.2015r. wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Dzieci poznały jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w naszym mieście.
          Poniżej krótka fotorelacja. Do obejrzenia wszystkich zdjęć zapraszamy do "Galerii". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • W dniu 29.10.2015r udaliśmy się na wycieczkę na Cmentarz w Rozwadowie. Dzieci poznały trochę dalszą okolicę przedszkola. Wspólnie omawialiśmy pokonywaną trasę i mijające obiekty, które mogłyby w prosty sposób wskazać dzieciom drogę do przedszkola.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 5. Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo-skutkowej. 
  • W dniu 30.10.2015r odbył się w naszym przedszkolu turniej sportowy pod hasłem "Kto pierwszy na mecie". Dzieci zostały podzielone na 4 grupy, w których walczyły w wielu konkurencjach m.in. "Bieg z przeplataniem", "Tor przeszkód", "Bieg z piłką" i innych. Celem tego turnieju było:
         - Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci,
         - Rozwijanie odporności emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo - skutkowej,
         - Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w grupie;
         - Tworzenie atmosfery zdrowego współzawodnictwa;
         - Propagowanie zdrowego stylu przez aktywne spędzanie czasu.
 
            Poniżej krótka fotorelacja. Do obejrzenia wszystkich zdjęć zapraszamy do "Galerii".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 6. "Poznaję kształty i figury geometryczne" - zaktywizowanie dzieci do rysowania i wyklejania figur ze wskazaniem wielkości przedmiotu.
 
Nasi przedszkolacy przystąpili do kolejnego zadania - "Poznaję kształty i figury geometryczne". Ogólnym celem tych zajęć było zaktywizowanie dzieci do rysowania i wyklejania figur geometrycznych ze wskazaniem wielkości przedmiotu.
Podczas prowadzonych zajęć dzieci zostały zaznajomione z nazwami prostych figur geometrycznych. W zajęciach wykorzystano klocki Dienesa, dzięki którym dzieci miały możliwość manipulowania figurami geometrycznymi, a także tworzenia z nich własnych kompozycji. Zadania stawiane dzieciom w czasie zajęć pozwoliły również na realizację takich zagadnień jak: wyodrębnianie cech wielkościowych, klasyfikowanie figur wg. kształtu, wielkości i koloru czy tworzenie zbiorów, których elementy spełniają określone warunki. Dzieci wykonały także prace plastyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych. Podczas pracy przedszkolaki wykazały się niezwykłą pomysłowością i fantazją.
 
Poniżej krótka fotorelacja. Więcej zdjęć znajdą Państwo w folderze "Galeria".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 7. Zainicjowanie zabawy "Mój mały sklep" mającej przybliżenie wiedzy związanej z objętością i wagą danego przedmiotu/artykułu oraz ilością danych przedmiotów jednego rodzaju na półce, jak i klasyfikacją (rodzaj, barwa, wielkość, kształt, cieżar, warzywa i owoce, słodycze..)
 
Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji kolejnego zadania konkursu "Przedszkole Talentów" - zainicjowania zabawy "Mój mały sklep", mającej na celu przybliżenie wiedzy związanej z objętością i wagą danego przedmiotu oraz ilością danych przedmiotów jednego rodzaju na półce, jak i klasyfikacją (rodzaj, barwa, wielkość, kształt, ciężar, warzywa i owoce, słodycze).
W związku z tym wydarzeniem, w sali "Plastusiów" powstał "sklepik spożywczy". Dzieci chętnie przyjmowały rolę kupujących i sprzedawcy. W toku tej zabawy przydały się umiejętności matematyczne. Dzieci miały możliwość posługiwania się wagą, kasą oraz "pieniędzmi". Określały ciężar oraz wielkość towaru i klasyfikowały różne artykuły spożywcze, posługując się pojęciami: warzywa, owoce, słodycze, nabiał itp. Pamiętano również o przestrzeganiu zasad kulturalnego zachowania w sklepie - staniu w kolejce oraz stosowaniu zwrotów grzecznościowych: "proszę", "dziękuję", 'dzień dobry", "do widzenia".
Zabawa dała dzieciom wiele radości, nowych doświadczeń i umiejętności.
 
Poniżej krótka fotorelacja. Więcej zdjęć w folderze "Galeria".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 8. Dziecko w uporządkowanym świecie - dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie: pór roku, i dni, dat w kalendarzu...
  • W dniu 17.09.2015r. przedszkolaki uczestniczyły w uroczystości "Pożegnanie lata - przywitanie jesieni". Dzieci wysłuchały listu powitalnego od Pani Jesieni oraz brały udział w licznych grach i zabawach dotyczących nowej pory roku.
     Poniżej krótka fotoleracja. Wiecej zdjęć w folderze "Galeria". 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 9. Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi, którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji. 
 
W marcu grupa "Plastusie" realizowała program profilaktyczny "Cukierki", który jest oparty na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. "Cukierki". Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Celem programu jest:
- przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
- demaskowanie podstępnego działania substancji uzależniających;
- nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
- kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
- ukazanie potrzeby kontaktu z zaufanymi dorosłymi w sytuacjach zagrożenia własnego lub innych dzieci;
- umiejętność rozpoznawania dziwnych zachowań innych osób.
 
Poniżej krótka fotorelacja. Więcej zdjęć w folderze "Galeria".
 

Ostatnia aktualizacja: 2016-07-02